Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
(Lưu ý: Nhấn "Tải về" nếu không xem được văn bản)
Trang chủ Tải về
108  người đã xem