TB V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng khai thác giữ xe hai bánh, xe ô tô của học sinh, sinh viên và cán bộ, viên chức năm 2024 - 2026.
(Lưu ý: Nhấn "Tải về" nếu không xem được văn bản)
Trang chủ Tải về
513  người đã xem